Danmark-Mozambique

Partnerskabspolitik 2012 - 2015

Danmark-Mozambique
Danmark-Mozambique
Danida, November 2012
Serier: Lande og regioner, Mozambique
Varenr. 978-87-7087-688-9
Sprog: Dansk
Publikationen findes også påEngelskPortugisisk

Mozambique har opnået imponerende økonomiske resultater siden afslutningen på borgerkrigen i 1992. National indkom sten pr. indbygger er mere end fordoblet, og siden 2003 har den årlige gennemsnitsvækst ligget tæt på 8 pct. hvilket placerer landet i top 3, når det gælder økonomisk vækst i Afrika. På det sociale område har Mozambique, med betragtelig succes, foretaget store investeringer og udbygget de grundlæggende offentlige infrastrukturer inden for sundhed og uddannelse med sigte på at opfylde 2015-udviklingsmålene. På det politiske område har der været en vellykket overgang fra et et-parti system til et, om end ufuldstændigt, flerpartisystem. I dag er flere politiske partier aktive på den nationale scene, og civilsamfundsorganisationer deltager i stigende grad i den offentlige debat om vigtige politiske og økonomiske spørgsmål.
Landet står dog stadig over for en række væsentlige udfordringer. Væksten har primært været drevet af store udenlandske investeringer i udvinding af naturressourcer, hvilket har haft en begrænset indflydelse på beskæftigelsen. Dertil kommer, at man i stor stil har forsømt udviklingen af smålandbruget, som udgør den vigtigste indtægtskilde for en stor del af befolkningen. Den sociale og økonomiske ulighed er øget, og fattigdommen er ikke blevet mindre i næsten 10 år.
Udenlandske direkte investeringer i udvinding af Mozambiques naturressourcer er vokset kraftigt i det seneste årti, især fra BRIKS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika). Det er en udfordring at etablere en hensigtsmæssig forvaltning af disse industrier, så de bidrager til landets udvikling i form af skatter og afgifter.
Alvorlige problemer inden for sundhed og uddannelse, særligt i landområderne, udgør sammen med vedvarende stor underernæring nogle af de største udfordrin ger for opfyldelse af 2015-målene. HIV/AIDS-epidemien har fortsat en negativ indvirkning på landets udvikling.
På det politiske område levner det regerende partis dominans, og den ufuldstændige adskillelse af stat og parti, begrænset råderum for den demokratiske udvikling. En stor udfordring ligger i at fremme en mere inklusiv og bredt funderet økonomisk vækststrategi med en stor beskæftigelseseffekt, som i væsentlig grad reducerer fattigdom og ulighed, og samtidig fremme og styrke en pluralistisk, demokratisk udvikling.

 

Ingen bestillinger
Dankort Diners Club Kort MasterCard Visa Forbrugsforeningen PAYPAL