Regeringens Udviklingspolitiske prioriteter 2012-2016

Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for 2012-2016

Regeringens Udviklingspolitiske prioriteter 2012-2016
Regeringens Udviklingspolitiske prioriteter 2012-2016
Danida, Udenrigsministeriet, August 2011
Serier: Arkiv - Dansk udviklingssamarbejde
Varenr. 978-87-7087-541-7
Sprog: Dansk
Publikationen findes også påEngelsk
16 sider
Elektroniske udgaver til download:
Gratis
Læg i kurv

Regeringen fremlægger her sine udviklingspolitiske prioriteter for årene 2012-2016.
Prioriteringen af udviklingsbistanden afspejler den fortsatte opfølgning på strategien for Danmarks udviklingssamarbejde Frihed fra fattigdom – frihed til forandring, som blev lanceret i 2010.
Med fattigdomsbekæmpelse som den overordnede målsætning fremhæver strategien fem prioriteter for den fremtidige danske indsats på udviklingsområdet: 1) Frihed, demokrati og menneskerettigheder, 2) vækst og beskæftigelse, 3) ligestilling, 4) stabilitet og skrøbelighed og 5) miljø og klima.
Et stærkere engagement i færre lande og organisationer skaber gennemslagskraft, bedre resultater og rum til nye indsatser. udfasningen i en række partnerlande fortsætter, så antallet af partnerlande reduceres fra 26 til 19 over de kommende år. Også den multilaterale bistand fokuseres yderligere med vægt på effektivitet og resultater.
Regeringen opprioriterer det danske engagement i skrøbelige stater i de kommende år, og indsatsen til støtte af demokratiske frihedsfremmende kræfter, særligt i Nordafrika og Mellemøsten, styrkes markant. i opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalinger øges støtten til fremme af vækst og beskæftigelse i Afrika gradvist over de kommende år, så der fra 2014 sikres i alt 2 mia. kr. årligt til området.


 

Ingen bestillinger
Dankort Diners Club Kort MasterCard Visa Forbrugsforeningen PAYPAL