Den danske indsats i Helmand 2010

Helmand-planen 2010

Den danske indsats i Helmand 2010
Den danske indsats i Helmand 2010
Udenrigsministeriet, Oktober 2010
Serier: Lande og regioner, Afghanistan
Varenr. 978-87-7087-448-9
Sprog: Dansk
36 sider
Elektroniske udgaver til download:

I¨Helmand-planen redegør for målsætningerne for den samlede danske politiske, militære og civile indsats i Helmand i 2010. Helmandplanen supplerer den danske 5-årige strategi for indsatsen i Afghanistan og sætter særlig fokus på den del af indsatsen som foregår i Helmand.

Danmark vil i 2010 foretage en markant omlægning af indsatsen til kapacitetsopbygning og etablering af partnerskab med afghanske sikkerhedsstyrker. Afghanske og danske soldater vil i 2010 planlægge, træne og gennemføre operationer sammen. Det sker med henblik på at kapaciteten hos de afghanske sikkerhedsstyrker øges, og de afghanske enheder på sigt kan overtage ansvaret. Dette partnerskab skal således medvirke til at skabe forudsætning for en gradvis omlægning og reduktion af den militære indsats til fordel for den civile, som beskrevet i den danske Afghanistan-strategi 2008-2012.

Det er målet at der i 2010 skabes rammer og forudsætninger, der fra 2011 muliggør en ændret sammensætning i retning af en mere tilbagetrukket støttende rolle og reduktion af den danske styrkebidrag.

Ingen bestillinger
Dankort Diners Club Kort MasterCard Visa Forbrugsforeningen PAYPAL