Danmark-Sydsudan

Interim Landepolitikpapir 2016-2018

Danmark-Sydsudan
Danmark-Sydsudan
Danida, Udenrigsministeriet, Januar 2016
Serier: Lande og regioner, Sydsudan, Dansk udviklingssamarbejde, Afrika
Varenr. 978-87-7087-909-5
Sprog: Dansk
Publikationen findes også påEngelsk

Sydsudan er et ungt land, der i 2011 opnåede uafhængighed fra Sudan efter årtiers borgerkrig. Landet er dog fortsat stort set ukontrolleret, og statsdannelsen er præget af svage eller ikke-eksisterende institutioner, utilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse, mangel på social og fysisk infrastruktur og fordrivelse af landets befolkning samt overhængende økonomisk kollaps. Samtidig udgør Sydsudan en væsentlig trussel mod stabiliteten i det allerede konflikthærgede Afrikas Horn, og der er risiko for, at de interne konflikter breder sig til nabolandene. Der er ca. 1,6 millioner internt fordrevne i Sydsudan, og omkring 4,6 millioner lider under alvorlig fødevaremangel. Derudover er mere end 600.000 sydsudanesere flygtet til nabolandene.
Danmark har været en trofast støtte til det sydsudanesiske folk i dets årtier lange stræben efter selvbestemmelse. Straks efter Sydsudans uafhængighed i 2011 engagerede Danmark sig i et bredspektret og fleksibelt landeprogram for at støtte det nye land (2011-2015). Målene for Danmarks fremtidige engagement afspejler de prioriterede områder for dansk udviklingssamarbejde med fokus på at fremme sikkerhed, hjælpe flygtninge og fordrevne, bekæmpe fattigdom og årsager til migration. Engagementet omfatter en lang række danske udenrigspolitiske instrumenter, som afspejler Danmarks bredspektrede tilgang til skrøbelige stater: aktivt diplomati, humanitær bistand, udviklingssamarbejde, støtte til fred og stabilisering, herunder via EU, FN, regionale og subregionale organisationer og civilsamfundsorganisationer.

 

Ingen bestillinger
Dankort Diners Club Kort MasterCard Visa Forbrugsforeningen PAYPAL